تبلیغات
مطلب تازه - شرایط اخذ مجوز ثبت موسسه نشریاتی

مطلب تازه

• تعریف و مشخصات مطبوعات
مطابق ماده 1آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات_مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:

روزی یکبار(روزنامه)- هفته ای یکبار(هفته نامه) – دو هفته یکبار(ماهنامه) – دو ماه یکبار-سه ماه یکبار(فصلنامه) – شش ماه یکبار- سالی یکبار(سالنامه)
تبصره 1: نشریه الکترونیکی،نشریه ای است که در محیط دیجیتال با همان صورت،شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی،اقتصادی،و فرهنگی تولید و منتشر می شود.
تبصره 2: نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
_در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا با نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد.همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامانوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمان های دولتی بنماید.در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
_انتخاب روشهایی غیر از روش های ذکر شده در ماده (1) قانون مطبوعات باید متناسب با رسالت مطبوعات باشد.
_انتشار فوق العاده،ویژه نامه و دیگر ضمایم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می باشد.
تبصره 1:چاپ هرگونه آگهی نامکه به شکل نشریه توسط کانون های تبلیغاتی ممنوع است.
تبصره 2:چاپ و انتشار ویژه نامه های محلی توسط روزنامه های سراسری در صورتی مجاز است که حجم آگهی های آن از 30%صفحات ویژه نامه بیشتر نباشد.
_ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعایت سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع می باشد.
_تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان و شکلی که چاپ شده،از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می باشد.
_مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روش های مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش هخای مذکور که بر خط مشی کلی نشریه تاثیر بگذارد،نمی باشد.
_روزنامه ها و هفته نامه های محلی موظفند ضمن رعایت ماده(2)قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستی،مطالبی پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالا بردن سطح آگاهی های مردم درج نمایند.
_نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف  و مخالف اسلام (داخلی و خارجی)به منظور تحقیق،نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود،بلامانع است.
تبصره 1:درج شایعات به نحوی که اصل مطلب کذب باشد ممنوع است.
تبصره 2:نقد های علمی جز در مواردی که انتشار مطلب علیه قانون اساسی باشد از شمول بند(12)الحاقی ماده(6)قانون مطبوعات مستثنا است.
_تغییر نام،روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع می باشد،تغییر در سایر موارد جز در موارد مصرح در قانون و مواردی که در حوزه اختیارات و مسئولیت های هیئت نظارت بر مطبوعات حداکثر ظرف مدت سه ماه به تقاضای تغیر وضعیت رسیدگی و اعلام نظر می کند.
_نشریه اجاره ای به نشریه ای اطلاق می کردد که با درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیئت نظارت به موجب اجاره نامه ای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا موسسه ای واگذار می نماید.

• شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه
متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضانامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی-فرهنگی، و شغلی و تعهدات قانونی باشد؛به انضمام مدارک به شرح ذیل در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستان ها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل نمایند.
1_چهار قطعه عکس4*6
2_دو برگ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات
3-یک برگ گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
4_یک برگ فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی که به تایید مراکز ذیصلاح رسیده باشد.
تبصره:تشخیص صلاحیت متقاضیان بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است.
_چنانچه متقاضی پروانه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد،تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید از سوی بالاترین مقام مسئول باشد.در صورت موافقت ،پروانه انتشار به نام مرکز درخواست کننده صادر خواهد شد.
_احزاب،سازمان ها،جمعیت های سیاسی و اقلیت های دینی ایرانی در صورتی می توانند تقاضای صدور پروانه انتشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند.
_وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمان های آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با استعلام از مراکز ذی ربط و اخذ مدارک لازم و نیز موافقت وزارت امور خارجه بررسی لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راسا اقدام می نماید.
_انتشار نشریه داخلی یک سازمان،موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط بر کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط به شرح ذیل می باشد:
1_درخواست انتشار نشریه و معرفی مدیر مسئول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسئول آن مرکز می باشد.
2_مطالب و اخبار عمدتا در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست کننده و فقط برای استفاده کارکنان می باشد.
3_از درج هرگونه آگهی بازرگانی پرهیز نمایند.
4_تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننماید.
5_رایگان باشد

• صاحب امتیاز
صاحب امتیاز شخصیت حقیقی یا حقوقی است که پروانه انتشار نشریه به نام او صادر می شود.صاحب امتیاز (خط مشی کلی)نشریه را تعیین می کند و مدیر مسئول نشریه را معرفی می نماید.در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقیقی باشد می تواند مدیر مسئولی نشریه را به عهده گیرد و چنانچه شخصیت حقوقی باشد باید مدیر مسئول نشریه از سوی بالترین مقام مسئول مرکز درخواست کننده معرفی شود.

• شرایط متقاضیان حقیقی برای صاحب امتیازی یا مدیر مسئولی نشریات:
_عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
_دارابودن حداقل 25 سال سن در زمان ارائه تقاضا
_داشتن صلاحیت علمی در حد کارشناسی و یا پایان سطح دو در علوم حوزوی
_تابعیت ایرانی
_پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی
_عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

• مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
_6قطعه عکس 4*3 همانند و پشت نویسی شده که در سال چجاری گرفته شده باشد
_تصویر آخرین مدرک تحصیلی(حداقل کارشناسی)
_اصل مدرک تحصیلی به منظور مطابقت تصویر
_تصویر از همه صفحات شناسنامه (سه نسخه)
_تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت
_اصل گواهی عدم سوء پیشینه جدید
تصویر فرم پرسش نامه تکمیل شده(دو نسخه از تمامی صفحات)

• شرایط متقاضیان حقوقی برای صاحب امتیازی نشریات:
مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد
در اساس نامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشند
زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی باشد

• مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
_تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی که در آن صراحتا به انتشار نشریه اشاره شده باشد
_کپی مجوز تاسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب ،تشکل های صنفی،انجمن ها و غیره
_تصویر اگهی و تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی قوه قضاییه
_نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز و یا معرفی مدیر مسئول نشریه
_مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر