تبلیغات
مطلب تازه - مطالب محسن فرپای

مطلب تازه

شنبه 17 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

شنبه 17 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

شنبه 17 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

شنبه 17 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

شنبه 17 شهریور 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

نظرات() 

مقدمه:
در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری اعم از دولتی،تعاونی،خصوصی و عمومی در عرصه اقتصاد کشور ما فعال می باشند.بدین جهت،شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها برای استقرار انضباط اقتصادی بعنوان پیش نیاز توسعه تجارت که لازمه آن قانونمند شدن فعالیت های این طیف گسترده از شرکت های تجاری می باشد،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی اند.زمانی که قصد تاسیس شرکت را دارید، شما باید نوع شرکت،میزان سرمایه،تعداد اعضا و همین طور زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن  فعالیت داشته باشید را مشخص کنید.در مقاله های پیشین در رابطه با حداقل میزان سرمایه در هر یک از شرکت های تجاری سخن گفتیم،در این نوشتار،ضمن معرفی مختصری از شرکت های تجاری،به بررسی حداقل تعداد اعضا در این شرکت ها می پردازیم.
شایان ذکر است،شما عزیزان می توانید در هر یک از مراحل ثبت شرکت ، از متخصصان کارآزموده ی ما در موسسه ی حقوقی فکر برتر،کمک بگیرید.همکاران ما در این مرکز می توانند از طریق مشاوره تخصصی رایگان شما را راهنمایی کنند.

حداقل تعداد اعضا در شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود.
به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت،تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد.

شرکت سهامی عام:
طبق ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت،شرکت سهامی عام شرکتی است که در آن موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و این ویژگی عمده این شرکت ها می باشد.
حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.

شرکت با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.
شرکت با مسئولیت محدود می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد.

شرکت تضامنی:
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترت مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
حداقل تعداد شرکا در شرکت تضامنی 2 نفر است.

شرکت تعاونی تولید و مصرف:
شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود.
حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت های تعاونی نباید از 7 نفر کمتر باشد.

شرکت نسبی:
به موجب ماده ی 1863 قانون تجارت،شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده است.
حداقل تعداد شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است.

شرکت مختلط سهامی:
شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود. این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.
حداقل اعضا در شرکت مختلط سهامی،3 نفر است.

شرکت مختلط غیر سهامی:
شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود،بدون انتشار سهام،تشکیل می شود.
حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت های غیر سهامی نباید از 2 نفر کمتر باشد.
بنا به آنچه گفته شد، می توان حداقل تعداد اعضا در هر یک از انواع شرکت ها را به شرح ذیل جمع بندی کرد:

وجود شریک :
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )

نظرات() 

سه شنبه 6 شهریور 1397

محدودیت اختیارات مدیران و مزایا

نویسنده: محسن فرپای   اصولا مدیران شرکت با توجه به این که دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند باید ببتوانند برابر مقررات قانونی هر گونه معامه ای با شرکت منعقد کنند.

 
محدودیت اختیارات مدیران و مزایا اما مقنن به لحاظ حقوق شرکت و نیز سهامداران و جلوگیری از بروز هر گونه سوظن در مورد نحوه استفاده مدیران ازاختیارات خود محدودیت هایی را برای انان پیش بینی کرده است لازم به ذکر است که دایره این محدودیت ها گاه فراتر از شرکتی می باشد که مدیران عضو ان می باشند.

نظرات() 

• تعریف و مشخصات مطبوعات
مطابق ماده 1آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات_مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:

روزی یکبار(روزنامه)- هفته ای یکبار(هفته نامه) – دو هفته یکبار(ماهنامه) – دو ماه یکبار-سه ماه یکبار(فصلنامه) – شش ماه یکبار- سالی یکبار(سالنامه)
تبصره 1: نشریه الکترونیکی،نشریه ای است که در محیط دیجیتال با همان صورت،شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی،اقتصادی،و فرهنگی تولید و منتشر می شود.
تبصره 2: نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
_در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا با نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد.همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامانوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمان های دولتی بنماید.در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
_انتخاب روشهایی غیر از روش های ذکر شده در ماده (1) قانون مطبوعات باید متناسب با رسالت مطبوعات باشد.
_انتشار فوق العاده،ویژه نامه و دیگر ضمایم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می باشد.
تبصره 1:چاپ هرگونه آگهی نامکه به شکل نشریه توسط کانون های تبلیغاتی ممنوع است.
تبصره 2:چاپ و انتشار ویژه نامه های محلی توسط روزنامه های سراسری در صورتی مجاز است که حجم آگهی های آن از 30%صفحات ویژه نامه بیشتر نباشد.
_ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعایت سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع می باشد.
_تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان و شکلی که چاپ شده،از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می باشد.
_مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روش های مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش هخای مذکور که بر خط مشی کلی نشریه تاثیر بگذارد،نمی باشد.
_روزنامه ها و هفته نامه های محلی موظفند ضمن رعایت ماده(2)قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستی،مطالبی پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالا بردن سطح آگاهی های مردم درج نمایند.
_نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف  و مخالف اسلام (داخلی و خارجی)به منظور تحقیق،نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود،بلامانع است.
تبصره 1:درج شایعات به نحوی که اصل مطلب کذب باشد ممنوع است.
تبصره 2:نقد های علمی جز در مواردی که انتشار مطلب علیه قانون اساسی باشد از شمول بند(12)الحاقی ماده(6)قانون مطبوعات مستثنا است.
_تغییر نام،روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع می باشد،تغییر در سایر موارد جز در موارد مصرح در قانون و مواردی که در حوزه اختیارات و مسئولیت های هیئت نظارت بر مطبوعات حداکثر ظرف مدت سه ماه به تقاضای تغیر وضعیت رسیدگی و اعلام نظر می کند.
_نشریه اجاره ای به نشریه ای اطلاق می کردد که با درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیئت نظارت به موجب اجاره نامه ای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا موسسه ای واگذار می نماید.

• شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه
متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضانامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی-فرهنگی، و شغلی و تعهدات قانونی باشد؛به انضمام مدارک به شرح ذیل در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستان ها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل نمایند.
1_چهار قطعه عکس4*6
2_دو برگ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات
3-یک برگ گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
4_یک برگ فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی که به تایید مراکز ذیصلاح رسیده باشد.
تبصره:تشخیص صلاحیت متقاضیان بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است.
_چنانچه متقاضی پروانه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد،تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید از سوی بالاترین مقام مسئول باشد.در صورت موافقت ،پروانه انتشار به نام مرکز درخواست کننده صادر خواهد شد.
_احزاب،سازمان ها،جمعیت های سیاسی و اقلیت های دینی ایرانی در صورتی می توانند تقاضای صدور پروانه انتشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند.
_وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمان های آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با استعلام از مراکز ذی ربط و اخذ مدارک لازم و نیز موافقت وزارت امور خارجه بررسی لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راسا اقدام می نماید.
_انتشار نشریه داخلی یک سازمان،موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط بر کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط به شرح ذیل می باشد:
1_درخواست انتشار نشریه و معرفی مدیر مسئول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسئول آن مرکز می باشد.
2_مطالب و اخبار عمدتا در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست کننده و فقط برای استفاده کارکنان می باشد.
3_از درج هرگونه آگهی بازرگانی پرهیز نمایند.
4_تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننماید.
5_رایگان باشد

• صاحب امتیاز
صاحب امتیاز شخصیت حقیقی یا حقوقی است که پروانه انتشار نشریه به نام او صادر می شود.صاحب امتیاز (خط مشی کلی)نشریه را تعیین می کند و مدیر مسئول نشریه را معرفی می نماید.در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقیقی باشد می تواند مدیر مسئولی نشریه را به عهده گیرد و چنانچه شخصیت حقوقی باشد باید مدیر مسئول نشریه از سوی بالترین مقام مسئول مرکز درخواست کننده معرفی شود.

• شرایط متقاضیان حقیقی برای صاحب امتیازی یا مدیر مسئولی نشریات:
_عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
_دارابودن حداقل 25 سال سن در زمان ارائه تقاضا
_داشتن صلاحیت علمی در حد کارشناسی و یا پایان سطح دو در علوم حوزوی
_تابعیت ایرانی
_پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی
_عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

• مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
_6قطعه عکس 4*3 همانند و پشت نویسی شده که در سال چجاری گرفته شده باشد
_تصویر آخرین مدرک تحصیلی(حداقل کارشناسی)
_اصل مدرک تحصیلی به منظور مطابقت تصویر
_تصویر از همه صفحات شناسنامه (سه نسخه)
_تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت
_اصل گواهی عدم سوء پیشینه جدید
تصویر فرم پرسش نامه تکمیل شده(دو نسخه از تمامی صفحات)

• شرایط متقاضیان حقوقی برای صاحب امتیازی نشریات:
مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد
در اساس نامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشند
زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی باشد

• مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
_تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی که در آن صراحتا به انتشار نشریه اشاره شده باشد
_کپی مجوز تاسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب ،تشکل های صنفی،انجمن ها و غیره
_تصویر اگهی و تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی قوه قضاییه
_نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز و یا معرفی مدیر مسئول نشریه
_مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی

نظرات() 

شماره ثبت
تاریخ ثبت
ماده 1: نام شرکت: نام شرکت عبارت است از …………………………………………………. (سهامی خاص)
ماده 2: موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از:
........................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ..
ماده 3: مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت …….... تعیین شده است .
ماده 4: مرکز اصلی شرکت:… ………………………………………….…………............ کدپستی:
ماده 5: سرمایه:
سرمایه نقدی شرکت مبلغ ......................... ریال منقسم به ............................. سهم بانام و ....................... سهم بی نام هر یک به ارزش ........................ ریال می باشد که مبلغ .................................. ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ................................. ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.
ماده 6: پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود .
ماده 7: اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است . اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد.
ماده 8: گواهینامه موقت سهام: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.
ماده 9: غیر قابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.
ماده 10: انتقال سهام با نام: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آن ها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهام خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد 39 و40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.
ماده 11 : مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است .
ماده 12: کاهش یا افزایش سرمایه شرکت: هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت .
تبصره 1: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.
ماده 13: حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت . ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود .
ماده 14: مقررات مشترک بین مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند . هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود .
محل امضاء سهامدارن
علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت ، مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده 15: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.
ماده 16: محل انعقاد مجامع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود ، منعقد خواهد شد.
ماده 17: دعوت مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد .
تبصره 2: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست .
ماده 18: دستور جلسه: هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید . و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 3 ) دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.
ماده 19: فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی: فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل 10 روز حداکثر 40 روز خواهد بود.
ماده 20: وکالت و نمایندگی: در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است .
ماده 21: هیئت رئیسه مجمع: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آن ها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با کثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء یکنفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین مینمایند. هرگاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.
ماده 22: صورتجلسه ها: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد.
1- انتخاب مدیران و بازرسان
2- تصویب تراز نامه
3- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه
4-  انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده 23:   اثر تصمیمات: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آن ها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.
ماده 24 : مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.
ماده 25  : حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی ، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت اول قید شده باشد.
ماده 26  :تصمیمات در مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 27   : اختیارات مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره آن ها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد تصمیم گیری نماید.
ماده 28  : حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده: در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 29:   اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضردر جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده 30 : اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده 31: عده اعضای هیئت مدیره: شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ........... نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهند شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.
تبصره 4: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است .
ماده 32: مدت مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا می کند و بر اساس ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند.
ماده 33: سهام وثیقه مدیران: هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل ............. سهم ا ز سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
ماده 34: رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره: هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید.
مدت ریاست و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود . در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.
ماده 35: مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره: هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود .
ماده 36: محل تشکیل جلسات هیئت مدیره: جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.
ماده 37: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه: جلسات هیئت مدیره درصورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.
ماده 38: تصمیمات امضاء شده: تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد، دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.
ماده 39: صورتجلسات هیئت مدیره: برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد در مورد ماده 38 تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.
ماده 40: اختیارات هیئت مدیره: هیئت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.
1-  نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی  
2- تصویب آئین نامه های داخل شرکت به پیشنهاد مدیر عامل  
3-  ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران  
4-  نصب عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق ودستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خرج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آن ها  
5 - تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت
6-  افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات  
7 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات  
8-  تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری  
9-  عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد، بالجمله انجام کلیه عملیات و عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات ، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها
10- تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.
11- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرس از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراَ تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاَ قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخصی ثالث و ...
ماده 41: پاداش اعضاء هیئت مدیره: مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.
ماده 42: مسئولیت اعضاء هیئت مدیره: مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است .
ماده 43: معاملات مدیران با شرکت: اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود و بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و درصورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.
ماده 44: مدیر عامل: هیئت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند . هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
تبصره 5:
هیأت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
تبصره 6:
نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمی آگهی شود.
تبصره 7:
هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید .
ماده 45: صاحبان امضای مجاز: نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چک ها و بروات وسفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.
تبصره 8:
صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 46: ترتیب انتخاب و وظایف بازرس: مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند . گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
تبصره 9:
در صورت فوت یا استفعا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.
ماده 47: اختیارات بازرس: بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده 48: مسئولیت بازرس: مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لایحه قانونی تجارت می باشد.
ماده 49: حق الزحمه بازرس: حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.
ماده 50: معاملات بازرس با شرکت: بارزس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.
ماده 51: سال مالی: سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده 52: صورتحساب شش ماهه: هیئت مدیره باید طبق ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.
ماده 53: حساب های سالانه: هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده 54: حق مراجعه صاحبان سهام: از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحساب ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.
ماده 55: اقلام ترازنامه استهلاکات: ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین واصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد . در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد . برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
تبصره 10 :
تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده 56: تقدیم ترازنامه: ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده 57: مفاصا: تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.
ماده 58: سود خالص: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها .
ماده 59: اندوخته قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قیمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود . هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.
ماده 60: سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت های منهای زیان های سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .
ماده 61: انحلال: شرکت در موارد زیر منحل می شود.
1-  در مواردیکه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
2-  در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
3 - در موارد مذکور در ماده199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
تبصره 11: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 62 : تصفیه : هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.
ماده 63 : مواد پیش بینی نشده : در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.
ماده 64 : این اساسنامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ ............ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

    صورتجلسه مجمع عمومی عادی     مورخه : .............................................

شرکت : .................................................................................................................
جلسه فوق در ساعت ......................... مورخه ......................................با حضور صد در صد صاحبان سهام در محل شرکت واقع در :............................................................................... تشکیل گردیده ودر ابتدا نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه:
آقای / خانم ....................................................  رئیس جلسه.
آقای / خانم ................................................... و  آقای / خانم ................................................ بسمت ناظرین جلسه.
آقای / خانم .................................................... به سمت منشی جلسه.
انتخاب گردیدند ودستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.
1-‌ تصویب اساسنامه شرکت.
2-‌ انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره.
3-‌ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت.
4-‌ انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت.
و سپس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1- اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید.
2- آقای / خانم ........................................ و آقای / خانم ................................ و آقای / خانم ...................................
بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
3- آقای/خانم ................................. بعنوان بازرس اصلی آقای/خانم .............................. بعنوان بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
4- روزنامه ................................... ..................  جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جلسه فوق در ساعت ...... .......... مورخه ................................ خاتمه یافت.
کلیه سهامداران به آقای / خانم ...................................... وکالت تام الاختیار دادند که از طرفشان ذیل دفاتر ثبت شرکتها  را امضا نمایند.

رئیس جلسه                  ناظر1 جلسه                      ناظر2 جلسه

منشی جلسه                  بازرس اصلی                 بازرس علی البدل

نظرات() 

در ماده 147 " لایحه " شرایط سلبی بازرس قانونی برشمرده است. محجورین ، تجار ورشکسته و مرتکبین به جرایم موضوع ماده 111 " لایحه " نمی توانند به سمت بازرسی شرکت های سهامی انتخاب شوند. مدیران و مدیر عامل شرکت نیز علی رغم بدیهی بودن ممنوعیت آنان از انتخاب به سمت بازرسی منع شده اند زیرا جمع بین دو قوه اجرایی و نظارتی عقلایی نیست. به علت همین ممنوعیت ارقاب سببی و نسبی مدیران و مدیران عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم نیز از سمت بازرسی ممنوع هستند. ضمناَ به منظور پرهیز از تبعات رابطه خادم و مخدومی هر فردی نیز که خود و یا همسرش از مدیران و مدیر عامل شرکت موظفاَ حقوق دریافت کند از پذیرش سمت بازرسی شرکت معذور خواهد بود. تفاوتی نمی کند این حقوق از منابع مالی شرکت موضوع بازرسی باشد یا مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف را در شرکت دیگری به بازرس پرداخت کنند. در واقع موجب اصلی محرومیت و ممنوعیت رابطه مالی و خادم و مخدومی بین مدیران و بازرس قانونی و همسر وی است.

ظاهراَ فرزندان و پدر و مادر بازرس قانونی می توانند از مدیران و مدیر عامل شرکت حقوق موظف دریافت کنند و این موضوع موجب ممنوعیت پذیرش سمت برای بازرس قانونی نیست.
ضمناَ سهام دار بودن بازرس قانونی در شرکتی که قرار است وظایف بازرسی را در آن انجام دهد مانعی برای قبولی سمت تلقی نمی شود.
چنانچه بدون توجه به مقررات ماده 147 " لایحه " بازرسی انتخاب شد و پس از قبولی سمت نسبت به انجام وظایف خود اقدام و گزارش های مربوطه به اظهارنظر در مورد حساب ها ، ترازنامه ها و نیز افزایش سرمایه شرکت را ارائه کرد و مصوبات مجامع عمومی نیز بر همین مبنا ثبت شد تکلیف چیست ؟
رویه قضایی با عنایت به نحوه نگارش صدر ماده 147 " لایحه " و مفاد ماده 152 " لایحه " شرکت را در این گونه موارد فاقد بازرس قانونی تلقی و کلیه گزارش های ارائه شده را کان لم یکن و باطل می داند. به همین سبب مصوبات و ثبت مجامع عمومی شرکت باطل است.
در ماده 266 " لایحه " ضمانت اجرای کیفری برای هر فردی که عالماَ با وجود منع قانونی سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد پیش بینی و حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا صد هزار ریال و یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.

    مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی

تعارض منافع به بازرس اجازه نمی دهد در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود. مفهوم غیرمستقیم بسیار گسترده است و معلوم نیست دامنه شمول آن تا چه میزان خواهد بود و آیا اقربای نسبی و سببی بازرس و یا شرکت هایی را که بازرس در آن ها سهام دار یا عضو هیات مدیره است نیز دربرمی گیرد ؟
در ماده 156 " لایحه " ممنوعیت انجام معاملات ذکر شده ولی وضعیت معامله مسکوت مانده است. به عبارت دیگر چنانچه علی رغم وضع ممنوعیت اگر معامله ای بین شرکت و بازرس صورت گرفت تکلیف چیست ؟
به نظر می رسد معامله فوق باطل است زیرا مرجعی در قانون تجارت برای احراز صحت و عادی بودن معامله پیش بینی نشده است و سهام داران معترض می توانند برای ابطال معامله فوق به دادگاه مراجعه کنند.
باید توجه داشت انعقاد چنین معامله ای و ابطال آن از سوی دادگاه قابل تسری به ابطال سمت بازرس قانونی و گزارش ها و اظهارنظر بازرس در مورد حساب ها و ترازنامه و افزایش سرمایه نیست زیرا قانون صراحتی در این خصوص ندارد و در صورت انجام چنین معامله ای در شرکت، سایر اقدامات بازرس قانونی محمول بر صحت است.
در مورد مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی در تبصره ماده 144 و ماده 242 " لایحه " ، مقررات ویژه ای وضع شده که تا قبل از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح کمترین صلاحیت مالی و تخصصی به عنوان بازرس قانونی شرکت های سهامی انتخاب می شدند. 

نظرات() 

وفق ماده 1 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی ؛ کانون های آگهی و تبلیغاتی به سازمان هایی گفته می شود که کار آن ها تنظیم ، تهیه مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات مورد نظر دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند. هر شخص حقیقی و یا حقوقی وقتی می تواند به فعالیت های موضوع ماده یک این آیین نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگیرد و مدیر مسئولی که حائز شرایط مندرج در آیین نامه مذکور باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نماید.

    شرایط تاسیس کانون های آگهی و تبلیغاتی

- اشخاص حقیقی و مدیر عامل در مورد ( اشخاص حقوقی ) باید فاقد پیشینه موثر کیفری باشند و مشهور به فاسد اخلاقی نباشند.
مدیر مسئول باید دارای شرایط ذیل باشند :
1. تابعیت ایران
2. اهلیت قانونی
3. نداشتن سوء شهرت و سابقه موثر کیفری
4. دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار موثر در امور تبلیغات با تایید کمیته سازمان های تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس در رشته های بازرگانی، روابط عمومی بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی .
5. عدم اشتغال در وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها.
نکته : یک نفر نمی تواند مدیریت مسئول بیش از یک سازمان تبلیغاتی را عهده دار باشد.
به موجب ماده 12 آیین نامه مذکور، سازمان های تبلیغاتی و موسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی های تبلیغاتی خود مکلف به رعایت نکات ذیل می باشند.
الف- آگهی های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد.
ب- استفاده از تصاویر و عناوین مقامات عالی رتبه مملکتی و امثال پیشوایان مذهبی و شخصیت های تاریخی و فرهنگی کشور در آگهی هایی که هدف آن ها ارائه کالاهای مصرفی و خدمات مشابه می باشد ممنوع است.
پ-آگهی های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد.
ت- در آگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات و مطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.
ج- در آگهی های تبلیغاتی نمی توان از قول منابع علمی ادعاهایی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تایید نشده باشد.
چ- تبلیغ کالاهای بازرگانی و خدمات تجاری در کودکستان ها، دبستان ها ، دبیرستان ها ممنوع است.
ح- تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاَ و یا تصریحاَ در آگهی های تبلیغاتی ممنوع است.
د- تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است.

    چند نکته قانونی :

1- اجازه تاسیس کانون های آگهی و تبلیغاتی و شعب و نمایندگی در یک یا چند حوزه معینی با توجه به امکانات و لزوم این امر با گرفتن نظر مشورتی اتحادیه سازمان های تبلیغات به عهده کمیته سازمان های تبلیغات می باشد. تغییر محل و واگذاری کانون های آگهی و تبلیغاتی و یا هرگونه تغییری در مدیران سازمان های مذکور باید قبلاَ به وزارت ارشاد ملی اعلام گردد. ( ماده 8)
2- آگهی های مربوط به خواص مواد غذایی، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی طبق مقررات مربوط مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزیستی است. تبلیغ در مورد خواص داروها ممنوع است. مگر بر طبق ماده 5 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334( ماده 13 )
3- برای نمایش هرگونه فیلم و اسلاید تبلیغات باید قبلاَ از وزارت ارشاد ملی پروانه نمایش کسب شود. ( ماده 14)
4- آگهی های تبلیغاتی که از طریق رسانه های همگانی ( رادیو ، تلویزیون ، سینما ، روزنامه مجله ، سالنامه ویریتوری و مانند آن ) پخش و انتشار می یابد تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می باشد. ( ماده 15 )
5- در صورتی که دارندگان امتیاز پس از صدور پروانه جدید فعالیت رسمی خود را ظرف 6 ماه آغاز و مراتب را به وزارت ارشاد ملی اعلام نکنند یا بعد از شروع فعالیت مجدداَ به مدت یک سال از ادامه کار خودداری و فعالیتی نداشته باشند پروانه آنان ملغی تلقی و از کار آنان جلوگیری خواهد شد. 

نظرات() 

جلب موافقت دارندگان سهام ممتاز باید قبل از تشکیل مجمع فوق العاده باشد و مجمع مذکور بدون در اختیار داشتن موافقت انها امکان اتخاذ تصمیم ندارد حال ان که در سهام موسس مجمع فوق العاده تشکیل شده و اتخاذ تصمیم می کند ولی این تصمیم قطعی نیست مگر پس از تشکیل مجمع عمومی خاص و تصویب دارندگان سهام موسس یا انتفاعی.

نظرات() 

جلب موافقت دارندگان سهام ممتاز باید قبل از تشکیل مجمع فوق العاده باشد و مجمع مذکور بدون در اختیار داشتن موافقت انها امکان اتخاذ تصمیم ندارد حال ان که در سهام موسس مجمع فوق العاده تشکیل شده و اتخاذ تصمیم می کند ولی این تصمیم قطعی نیست مگر پس از تشکیل مجمع عمومی خاص و تصویب دارندگان سهام موسس یا انتفاعی.

نظرات() 

شرکت یا اتحادیه تعاونی در موارد ذیل منحل می شود :
1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛
2- کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر ؛
3- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ؛
4- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه ؛
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ؛
6- ورشکستگی .

    انحلال به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

انحلال شرکت یا اتحادیه تعاونی، از اموری است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. این مجمع می تواند عنداللزوم به انحلال تعاونی تصمیم بگیرد. از جمله موضوعاتی که ممکن است موجب انحلال شود، کاهش سرمایه است تا حدی که ادامه فعالیت تعاونی ممکن نباشد یا وجود حوادث غیرقابل پیش بینی و غیرمترقبه که ادامه فعالیت تعاونی را غیرممکن سازد. در انحلال تعاونی بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مواردی باید از وزارت تعاون مجوز گرفته شود .

    گرفتن مجوز انحلال

در مواردی که شرکت یا اتحادیه تعاونی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود، به موجب ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی و تبصره آن، تعاونی مکلف است پس از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به انحلال، موافقت کتبی دستگاه های دولتی یا عمومی، بانک ها و شهرداری هایی را که از آن ها امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن سرمایه یا اموال ، اعم از منقول و غیرمنقول، تعهداتی به آن ها داده است ، اخذ کند و آن را همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، برای گرفتن مجوز انحلال به وزارت تعاون تسلیم کند. در صورتی که تعاونی امتیازات و اعتبارات و امکاناتی از دستگاه های مذکور دریافت نکرده باشد، می تواند برای انحلال اقدام کند. از این بیان آیین نامه اجرایی چنین مستفاد می شود که مکلف بودن شرکت تعاونی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون ، در جایی است که وی از دستگاه های مزبور، امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن اموال تعهداتی به آن ها داده باشد؛ در غیر این صورت نیازی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون نیست و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت تعاونی کافی است.
در این جا لازم است به دو مطلب اشاره کنیم :
- کلیه اموالی که از منابع عمومی و دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته است، با انحلال آن باید مسترد شود.
- هر تعاونی که منحل می شود، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولت ها و بانک ها و شهرداری سپرده است، عمل نماید.

    تصفیه پس از انحلال

شرکت یا اتحادیه تعاونی پس از انحلال باید تصفیه شود. انحلال شرکت یا اتحادیه تعاونی، ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون یا به حکم دادگاه در اثر ورشکستگی باشد.
لازم به ذکر است :
- شرکت یا اتحادیه تعاونی به محض انحلال ، در حال تصفیه محسوب می شود و باید به دنبال نام آن همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود. همچنین لازم است نام مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به تعاونی قید شود.
- تا زمانی که انحلال شرکت تعاونی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد، هر تصمیم یا اقدامی برای تصفیه امور آن بی اعتبار است.
- تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت یا اتحادیه تعاونی برای اجرای امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و هرگاه برای اجرای تعهدات تعاونی معاملات جدیدی لازم باشد، مدیران تصفیه آن را ترتیب می دهند. 

نظرات() 

1- هیات مدیره پیشنهاد این افزایش را می دهد و لزوم افزایش سرمایه را توجیه می نماید و گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان نیز ارائه می دهد و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، گزارش باید حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. ( ماده 161 ل. ا. ق. ت و تبصره 2 آن )
2- بازرس یا بازرسان نیز گزارشی درباره پیشنهاد هیات مدیره تنظیم می نمایند و در آن گزارش درباره پیشنهاد هیات مدیره اظهار نظر می کنند. ( تبصره 2 ماده 161 ل. ا. ق. ت )
3- اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد و فقط مجمع عمومی فوق العاده می تواند برای این افزایش سرمایه اجازه دهد، برخلاف صدور اوراق قرضه که هم ممکن بود به اساسنامه واگذار شود و هم ممکن بود به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده واگذار گردد. ( ماده 161 و 164 ل. ا. ق. ت )
4- مجمع عمومی فوق العاده اقدام به تشکیل جلسه برای تصمیم گیری در این باره می نماید و شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین می نماید یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره واگذار خواهد کرد. ( تبصره 1 ماده 161 ل.ا.ق.ت )
5- مجمع عمومی فوق العاده می تواند خود تمام شرایط و زمان افزایش سرمایه را تعیین کند یا آن که به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد. ( ماده 162 ل. ا. ق. ت )
6- مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماَ تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. ( ماده 165 ل. ا. ق. ت )
7- در شرکت های سهامی عام پس از تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند، ظرف مدت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد. ( ماده 170 ل. ا. ق. ت )
8- در شرکت های سهامی خاص پس از تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. ( ماده 169 ل. ا. ق. ت )
9- گواهینامه حق خرید باید مانند سهام شرکت به امضاء برسد و شامل موارد مذکور در ماده 171 ل. ا. ق. ت باشد.
10- اگر حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند، حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد. ( ماده 172 ل. ا. ق. ت )
11- شرکت های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند. ( ماده 173 ل. ا. ق. ت ) این طرح اعلامیه پذیره نویسی باید شامل موارد مذکور در ماده 174 ل. ا. ق. ت باشد. همچنین آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید گردد و به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود. ( ماده 175 ل. ا. ق. ت )
12- مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود. ( ماده 176 ل. ا. ق. ت )
13- برای افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت ها، پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. ( ماده 25 قاننون بازار اوراق بهادار )
14- اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد و اقلاَ در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل آید در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود. ( ماده 177 ل. ا. ق. ت )
15- خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد خرید سهم را امضاء کرده و مبلغی را که باید تادیه شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد. ( ماده 187 ل. ا. ق. ت ) در ورقه تعهد خرید سهم موارد مذکور در ماده 179 ل. ا. ق. ت باید قید گردد.
16- ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می گردد، که یکی از آن ها در نزد بانک باقی می ماند و دیگری به پذیره نویس تسلیم می گردد. امضاء ورقه تعهد سهم توسط پذیره نویس، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت است.
17- وجوهی که برای خرید سهام جدید تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود و تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت ممکن نیست. ( ماده 184 ل. ا. ق. ت )
18- پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیات مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع می دهد. اگر پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد، هیات مدیره ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط می دهد. ( ماده 181 ل. ا. ق. ت )
19- اگر افزایش سرمایه شرکت تا 9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید، مرجع ثبت شرکت ها گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر رو به بانکی که تعهد سهام در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا پذیره نویسان جدید وجوه خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت تادیه یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می گیرد. ( ماده 182 ل. ا. ق. ت )
20- پس از افزایش سرمایه، هیات مدیره مکلف است پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت ، آگهی شود. ( ماده 181 ل. ا. ق. ت )
21- برای ثبت افزایش سرمایه شرکت در شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک مزبور در ماده 183 ل. ا. ق. ت به مرجع ثبت شرکت ها کافی است.

    تشریفات اختصاصی افزایش سرمایه شرکت در صورت تبدیل نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

1- سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد فقط با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد و نه با امضاء سایر اشخاص . ( ماده 185 ل. ا. ق. ت )
2- در ورقه خرید سهم موارد مذکور در بندهای 1، 2، 3، 5، 7 و 8 ماده 179 ل. ا. ق. ت باید قید شود.
3- پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه ، صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده طلبکارانی که پذیره نویسی کرده اند، و هم اکنون به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آن گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند، همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر این که کلیه این سهام خریداری شده است و بهای آن نیز دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود. ( ماده 187 ل. ا. ق. ت )

نظرات()